Biyografi

Biyografi

YASEMEN ÇALIŞKAN
 
Kariyer planlaması, üniversite eğitimi sırasında başladığı iş hayatı nedeniyle erken başlayan Yasemen Çalışkan, 5 senelik Öğretmenlik deneyimiyle birlikte Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Biyoloji master derecesi aldı. Profesyonel iş hayatında girişimcilik ve işletme alanında aldığı eğitimlerle teknik bilgi ve donanımını arttırarak sağlık sektöründe 7 senelik İnsan Kaynakları serüveni başlamış oldu.

İnsan Kaynakları Yöneticiliği ile birlikte Hacettepe Üniversitesi Bağımsız Doping Alım Görevlisi ve Türkiye Basketbol Federasyonu hakemlik görevinin yanında Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve birçok sivil toplum kuruluşunda faal olarak görev aldı.


2014 yılından itibaren kurmuş olduğu 5N1K Gelişim Akademisi’nde Genel Müdür olarak Bilişim, Proje, Eğitim, Koçluk ve Danışmanlık alanlarında uzmanlaşmış profesyonel danışmanlarla birlikte 7 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ulusal ve uluslararası pek çok projede başarıyla hizmet veren 5N1K Gelişim Akademisi seminerler, kongreler ve çalıştaylarda deneyimlerini aktarmak için yer almıştır. Ülkemizin yerli ve milli projeler ile rekabet edebilirlik kabiliyetinin geliştirilmesi için projelerde görev almaya devam etmektedir.

Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, Kosgeb, Tübitak projelerinde toplumsal faydayı ve kaliteyi göz önünde bulundurarak yazım, yönetim, raporlama yaparak görev almış, farklı uygulamalarla örnek olmuştur.

Öğrenci Koçluğu, Kariyer Koçluğu ve Yönetici Koçluğu programının içeriğini geliştirdiği teknikler ve envanterler ile oluşturdu. Uyguladığı koçluk programı ile danışanlarından aldığı geri bildirimlerde ki memnuniyetler referans olarak işine yansımıştır. 

Uygulamalı atölye çalışmaları ile bireysel/kurumsal eğitimlerde etkin deneyimler ve kalıcı öğrenme için yetkinlik bazlı müfredat geliştirmiş bulunmaktadır. Etkili İletişim, Takım Çalışmasında Performansı Arttırıcı Teknikler, Stratejik Yönetim Becerisi, Liderlik Becerisini Geliştirme, Bireysel Motivasyon Yönetimi, Duygusal Zeka Geliştirme, Fikir Geliştirme Teknikleri, Stresin Performansa Etkisi, Mentörlük ve buna benzer eğitimleri ile özel ve kamuda başarılı sonuçlar almıştır.

Özel ve kamu tarafında farklı projelerde farklı hedef gruplar için talep edilen eğitimler için özgün içerikle, hedef grup bazlı özel müfredat hazırlamaktadır.

Bilişim Teknolojileri alanında Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) yazılım programı ile geleceğe yatırım, yenilikçi düşüncenin kazandırılmasının yanında maliyetlerin azaltılması ve kalitenin arttırılması için kurumlara  danışmanlık hizmeti vermektedir.  Yazılım programının (ERP) kurulumu ile birlikte süreçlerin uygulanması, takibi, raporlanmasında görev almıştır.

Yasemen Çalışkan, teknik yetkinliğini arttırmak için 2019 yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans programına başladı.


"Kendi Yolunun Lideri Olmak" semineri ile Türkiye genelinde lise ve üniversite öğrencilerine kariyer planlama için kendi ihtiyaçlarını fark edebilecekleri bilgileri her yıl eğitim döneminin güz/bahar dönemlerinde aktarmaktadır. 5N1K Gelişim Akademisi blog sayfasında ve medya sitelerinde araştırmaları sonucu edinmiş olduğu bilgileri öğrenme merakı olan okurlar ile paylaşmaya devam ediyor.

“ Geleceğini İnşaa Et” kariyer planlama programı ile Türkiye genelinde üniversite mezunlarına iş hayatına başlamadan önce veya sonra geliştirmeleri gereken becerileri, kariyer planlamasını nasıl yapacaklarını?, başarı yönelimini, proaktif davranışı nasıl geliştirmeleri gerektiğini, kariyer planlamasının başlangıç noktası ile ilgili uygulamalı atölye çalışmasını gerçekleştirmektedir.
 
"Geleceğini İnşaa Et" kariyer planlama programının Türkiye’de tüm lise ve üniversitelerin müfredatına eklenmesi yönünde girişimleri bulunmaktadır. İlk olarak OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 akademik yılında 1.sınıf müfredatına eklenmiştir. Geleceğin beşeri sermayesinin bugünden hazırlanması için girişimleri devam etmektedir.


OSTİM Teknik Üniversitesi, kurucu kadrosunda danışman olarak görev alıp Kariyer Planlama ve İş Başı Eğitim Merkezinin kurulması, müfredat hazırlama, Üniversite ve Sanayi iş birliği modelinde süreçlerin yönetilmesinde çalışmıştır. Eğitim Komisyonu Üyeliği, İş Geliştirme ve Paydaşlarla İş Birliği Komitesi Koordinasyonu, Teknoloji Transfer Ofisinde görev almış bulunmaktadır.

5N1K Gelişim Akademisi, “Bir Kitap Bir İnsan” ve “Bir El Uzatır mısın?” sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayacak her projede var olduğunu gösteriyor. “Bilim Kulübü” projesi ile ülkemizin geleceği için çocuklarımıza Türk Bilim insanlarının hayatlarını, bilim yolculuklarını, insanlık için hizmetlerini anlatmak, öğretmek ve farkındalık oluşturmak için 2019 yılı itibariyle çalışmalarımız devam ediyor.

Yasemen Çalışkan, ülkesine olan hizmet aşkıyla eğitime gönül vermiş, değişimi destekleyen anlayışı ile tasarlayan, milli değerleri
benimsemiş, üreten, yenilikçi, girişimci, teknik eğitim ve yetkinliklere sahip, teknolojik değişimin farkında olan ve adaptasyonunu hızlandırmış insan kaynağını yetiştirme vizyonu ile projeler geliştirmektedir.

21.yy eğitim modelini uygulamalı atölye çalışmaları ile hayata aktarılabilmesi ve beşeri sermayenin niteliği ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir ölçüt olması, eğitim müfredatı oluşturma, eğitim araçlarının geliştirilmesi, beceri atölyeleri programı, koçluk programları çalışmalarına devam ediyor.


ATA TOHUM VAKFI'nda, Tarım ve teknoloji ilişkisinin artmasıyla; dijital tarım uygulamalarının projelendirilmesi, çiftçilerin dijital okuryazarlık bilgisinin ve dijital teknolojilere yönelik farkındalıklarının arttırılması ve sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle yeni nesil çiftçi profilinin oluşturulması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için Dijital Tarım Çalışma Grubu Liderliği görevini almış bulunmaktadır.


Uzmanlık alanını güçlendirmek için almış olduğu eğitimler:
New York Business  İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, Ücret Yönetimi, İş Kanunu, SGK Kanunu, Borçlar Kanunu 
Kalite Derneği  EFQM Mükemmellik Modeli, Süreç Yönetimi, Stratejik Yönetim, Hedef Bazlı Yönetim, Ücret Yönetimi, AB Projeleri, ISO:56002 İnovasyon ve Yönetim Sistemi, Sürdürülebilir Kalite 17 x 2 Nasıl Bir Eşitlik Amacı? 
ICT Koçluk Programı, NLP, Reiki, Hızlı Okuma Teknikleri
Indense Özlük İşleri, Bordrolama, İş Kanunu, SGK Kanunu
İstanbul Kültür Üniversitesi  Eğitici Eğitimi Programı, Akran Koçluğu, Proaktif Davranış ve Yürekten Hizmet, Liderlik-Koçluk-Mentörlük, Ekip Yönetimi
KOSGEB   Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
TSE ISO-9001
TÜRKAK Akreditasyon ISO 17025
Hacettepe Üniversitesi  Bağımsız Doping Alım Görevlisi (BADNAG)
BCC Turkey   İşe Alım ve Mülakat Teknikleri, Profesyonel İletişim Teknikleri, Dış Kaynak Kullanımı, İletişim & Etkileşim & Kurumdaşlık, Strateji ve Taktikler, Koçluk
Enocta Strateji, Koçluk Becerileri, İşletme, İletişim, Toplantı Yönetimi, Temel İşletme, Bugünün Lideri, Yönetim Becerileri, Temel Koçluk Becerileri, Koçluk
Metalog  Yaşayarak Öğrenme (Uygulamalı Atölye Çalışması)
3U Danışmanlık   Bilanço Okuma Teknikleri, Macro Ekonomi&Micro Ekonomi 
Kalkınma Ajansı E-Ticaret Eğitimi
TOBB Üniversitesi İşletme Yöneticiliği (Mini MBA)
İK Dünyası Algı Yönetimi, İkna Yönetimi
Ostim Teknik Üniversitesi PMP Sertifika Programı
City Hospital Hastanesi Temel Laboratuvar Uygulamaları
Bilişim A.Ş ERP
YDD Yönetim Danışmanlığı Hizmetini Müşteri ile Birlikte Tanımlama
TMMOB Yapay Zeka ve Firmalara Uygulama Örnekleri
Pearson 21.yy Becerileri, Gelecek Nesil Öğretmen Eğitimi
gibi birçok eğitimi ve sertifika programını başarı ile tamamladı.

*** Yasemen Çalışkan'ın Geliştirdiği Model ile Uygulamalı Atölye Çalışmaları Başlıkları
 Alan : Temel Yetkinlik Başarı Odaklılık ve İş Disiplini
İletişim Teknikleri
Takım Çalışması
Müşteri İlişkileri
Proaktif Olma
Sonuç Alma/Sonuç Odaklılık
Stresin Performansa Etkisi
Liderlik
Değerler
Yürekten Hizmet
Sürekli Öğrenme ve Gelişime Açıklık
Alan: Yönetsel Yetkinlik  Motivasyon Yönetimi
Hedef Oluşturma
Stratejik Yönetim
Toplantı Yönetimi
Proje Yönetimi
Değişim Yönetimi
Süreç Yönetimi
Karar Verme/Problem Çözme
İş ve Zaman Yönetimi
Organizasyonu Bütünüyle Görebilme
Alan:Teknik Yetkinlik  İnsan ve Yetenek Yönetimi
Eğitim Modeli Geliştirme
Eğitim Müfredatı Oluşturma
Uygulamalı Atölye Çalışmaları
Eğitim Araçları Geliştirme
Mentörlük Modeli Geliştirme
Koçluk Modeli Geliştirme
Yetkinlik Bazlı E-Learning Modeli Geliştirme
Uygulamalı MS Ofis Programları
Üst Düzey Yönetici Asistanı Yetiştirme Programı
Yönetici Adayları Yetiştirme Programı
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Programı
Performans Değerlendirme Sistemi
Yetkinlik Rehberi Oluşturma
Mesleki Teknik Eğitim
Geleceğini İnşaa Et Programı; Yeni mezun öğrenciler için Kariyer Planlama Programı